På søknadsskjemaet påføres utdanning og yrkespraksis med henvisning til bilag og gjerne til følgeskriv der du skriver litt om din faglige bakgrunn. Alle søkere vil motta beskjed via mail, som bekrefter om hun/han har fått plass på studiet/kurset.
Evt. faktura angående påmeldingsavgift vil bli vedlagt.


 

Naturterapiskolen Nord forplikter seg til å:

  • Gi hver enkelt elev veiledning i forbindelse med studiet
  • Sørge for at elevene får den undervisningen de har krav på
  • Sørge for å engasjere kvalifiserte lærere
  • Utstede diplom og evt. vitnemål etter fullført studium og bestått eksamen
  • Tilby studenter som ikke består, mulighet til å avlegge ny prøve
  • Utlevere fagkompendier i de fag der lærebøker ikke finnes
  • Gi studenter adgang til å klage på eksamenssensur

Studenten forplikter seg til å:

Betale påmeldingsavgift, studieavgift og evt. fagkompendier/bøker innen forfallsdato. Besvare obligatoriske oppgaver i henhold til studiets framdriftsplan.


Diplom eller kursbevis

Det vil bli utdelt diplom eller kursbevis etter endt studium/kurs og når alle økonomiske forpliktelser til skolen er oppgjort.