AKUPUNKTUR

 

Aroma Nord tilbyr i dag to typer akupunktur

  • AURICULOTERAPI/ØREAKUPUNKTUR
    Øreakupunktur er en terapi hvor vi setter nåler i visse punkter på øret. Disse punktene tilsvarer områder på kroppen vår, og de kan derfor brukes både til diagnose/lokalisering av problemområder og til å behandle forskjellige plager i hele kroppen.

  • ACUNOVA
    AcuNova er en forholdsvis nyoppdaget form for akupunktur hvor nåler blir satt i ømme punkter på leddene i hender, føtter, håndledd, albue, kneledd og ankelledd. Acunova behandler først og fremst smerter i hele kroppen, samt ulike synsproblemer.

 
 

Auriculoterapi som medisinsk behandlingsteknikk, ble oppdaget av Dr. Paul Nogier etter at en pasient kom til kontoret hans og fortalte at hans isjias hadde forsvunnet etter at en såkalt «kvakksalver» hadde brent han på et bestemt punkt på øret.

Det skulle ta ca. 30 år før Nogier hadde forstått fullt ut dette mikrosystemet på øret.Han kunne da dokumentere ut at hvert punkt på øret korresponderer med et spesifikt punkt på kroppen. Ved å søke etter smertefulle punkter på øret - punkter med lavere elektrisk motstand - kunne en deretter behandle med akupunkturnåler eller en form for massasje eller trykk for å behandle spesielle steder og problemområder på kroppen.

En tilsvarende bruk av nåler er nedtegnet i gamle klassiske bøker som går helt tilbake til «Nei Ching» som ble skrevet i Kina i perioden 475- 221 f. Kr.

I 1990 i Lyon satte WHO – Verdens Helseorganisasjon – ned en arbeidsgruppe med Paul Nogiers sønn, Dr. Raphael Nogier, som leder. Gruppen standardiserte 43 bestemte punkter som kunne behandles med Auriculotherapy. Nakajima, leder av WHO, oppmuntret da medisinske leger til å benytte Auriculotherapy i sin medisinske praksis. I Kina ble de såkalte barfotlegene opplært i et tilsvarende system før de ble sendt ut for å praktisere. I dag undervises det i Auriculotherapi ved 5 ulike medisinske fakultet i Frankrike.

Jeg fikk min utdannelse i Ariculoterapi ved Naturheilschule Scandinavia med Raphael Nogier som lærer. I tillegg ved Norsk Naturmedisinsk Fagskole med Åge Stenseth som lærer.

Les mer her: http://www.auriculo.biz/en/auriculotherapy/

 
 

Opprinnelsen til AcuNova var også en tilfeldighet ved at John Boel Sr. kurerte seg selv for et hold i nakken ved å stikke seg selv i albuen. I løpet av sekunder kunne han dreie hodet helt til høyre og 75% til venstre.

Jeg har vært så heldig å bli kjente med både John Boel Sr. og John Boel Jr.

John Boel Sr. har undervist ved min egen skole, Naturterapiskolen Nord, i Akupunktur 2000. Jeg har selv vært på kurs i Danmark hos John Boel Jr. i AcuNova. Dette er et system som først og fremst retter seg mot alle former for smerteproblematikk, i hele kroppen. I tillegg er AcuNovas akupunkturbehandling en metode som har hjulpet tusenvis av personer til å få bedre syn eller forhindre blindhet.

En morgen for en tid tilbake fikk jeg plutselig et alvorlig problem med mitt høyre øye. På sykehuset ble det diagnostisert som begynnende netthinneløsning. Jeg bestilte straks time på Boel Acupunktur- klinikk i Odense i Danmark. Der fikk jeg ti behandlinger i løpet av fem dager. Dvs. først en behandling som varte en halv time. Så en pause på en time, før neste behandling. Det samme gjentok seg hele uken. Øyet ble ca. 90% bedre med denne behandlingen.

Jeg har etter dette vært på kurs i Aulum i Danmark for å lære AcuNova og kan tilby smertebehandlinger og øyebehandlinger med akupunktur.

Les mer her: http://acunova.dk/

 


AROMA NORD ER STOLT SAMARBEIDSPARTNER MED HJERTEFØLGER AS

AROMA NORD ER STOLT SAMARBEIDSPARTNER MED HJERTEFØLGER AS