DORN METODEN - BREUSSMASSASJE

 

korrigering ved bevegelse

Den originale Dorn-metoden er en effektiv virvel- og leddterapi for å behandle problemer i ryggen eller symptomer i armer, ben, nakke og hode.

Blokkerte og dysfunksjonelle virvler og ledd vil bli diagnostisert med hendene. Behandlingen av f.eks. en dysfunksjonell virvel foregår på en forsiktig og myk måte og med en aktiv eller assisterende bevegelse som gjøres av pasienten selv i samarbeid med terapeuten.

Ingen medisin eller tekniske hjelpemidler er nødvendig. Denne terapien arbeider på den ene siden med kroppens struktur; som virvler, muskler og nerver samt bio- mekanikken i leddene, og på den annen side med den konstante energistrømmen i meridianene; det gamle kinesiske ledningsnettet som vi kjenner fra akupunktur. Enkle og individuelle øvelser for pasientene vil bli gitt ved hver behandling for å stabilisere resultatet av behandlingen.

 
 

Hjemmeøvelser:
Sammen med behandlingen lærer pasienten noen enkle øvelser som vedkommende skal gjøre hjemme hver dag. Pasienten blir derved på en konstruktiv måte delaktig i sin egen healing.

Kun 5-10% har permanente ulikheter i beinlengden, for eksempel pga. ulykker og skader. Resten av tilfellene er funksjonelle. Årsaken til funksjonelle beinlengde-forskjeller er at ett eller flere ledd har beveget seg noe fra sin optimale posisjon, og det er skapt en større avstand mellom leddflatene i leddet. En beinlengdeforskjell på 1-3 cm er ikke uvanlig.

Funksjonelle beinlengdeforskjeller fører til en forskyvning i bekkenet. Hjernen forsøker alltid å holde kroppen rett (syns-aksen) derfor vil vi kompensere en skjevhet i bekkenet ved å skape sideveis krumninger i ryggraden, ofte i en dobbel eller trippel kurve.  I enkelte tilfeller kan en kompensering også omfatte kjeveleddet slik at vi får forskyvning også der. I tillegg fører et skjevt bekken til spenninger i muskulaturen i hele området - bekken - rygg - nakke. 

Ryggraden har forbindelser til alle våre organer og kroppsfunksjoner. I følge Dornmetoden anses koblingene å være både fysiske og psykiske. En blokkering av skiver i ryggraden kan føre til plager, smerter og sykdommer hvor som helst i kroppen.

Dornmetoden er en holistisk metode som kobler meridianlære til feilstillinger av nakke og ryggvirvler.

 


AROMA NORD ER STOLT SAMARBEIDSPARTNER MED HJERTEFØLGER AS

AROMA NORD ER STOLT SAMARBEIDSPARTNER MED HJERTEFØLGER AS