ENERGIMASSASJE – MERIDIANMASSASJE

 

øker balansert energi, kvitter seg med ubalanse

Meridianene er hovedkanaler for vitalenergien i kroppen. Blokkeringer i kroppens meridianer skaper ubalanser og sykdom.

Vitalenergien strømmer gjennom hovedmeridianene i kroppen. I tillegg finnes sidekanaler som bringer energien ut til alle deler av kroppen, og slik at energien kan gå fra en kanal til den andre. Dette er en del av hovedbudskapet som danner grunnlaget i den kinesiske medisin og akupunkturlære.

 
 

I løpet av en behandling med meridianmassasje vil pasienten få behandlet alle hovedmeridianene i kroppen, og blokkeringer avhjelpes. Behandlingen vil bedre energistrømmen i kroppen. Samtidig vil kunden få en muskelmassasje som er meget behagelig.

Vi benytter vegetabilske oljer tilsatt eteriske oljer, eller en krem tilsatt vegetabilske og eteriske oljer. Kremen vil gi en ekstra mykgjørende og velgjørende behandling av huden, og er en eksklusiv behandling av hele kroppen.

Dette var den aller første massasjen jeg lærte, og den var da meget populær hos mine klienter. Jeg har tilført behandlingen mine egne oppskrifter basert på mine kunnskaper og erfaringer gjennom mange år.

De fem elementene og meridianene

Tradisjonell kinesisk medisin; TCM, har sine røtter flere tusen år tilbake i tid. De eldste dokumenter innenfor kinesisk medisin - «Huang Di Nei Jing» / «Den Gule Keisers klassiske bok i indremedisin» - går tilbake til Keiser Huang Di, ca. 2500 f. Kr. Dette verket ble nedskrevet av diverse ukjente forfattere i perioden 475-221 f. Kr.

Kinesisk medisin er basert på filosofien om Yin og Yang. Begrepene står for læren om hvordan alt i naturen kan deles inn i motsetninger. Dette er den grunnleggende kategoriseringen innenfor TCM og naturfilosofi generelt. Disse kreftene er i stadig forandring, slik at denne læren representerer en forandringens filosofi hvor naturen og Universet hele tiden søker etter balanse / homøostase. I vestlig medisin har vi også begrepene indre og ytre balanse; et harmonisk menneske i samhandling med andre mennesker og med omgivelsene rundt seg. Yin og Yang blir sett på som tvillingkreftene i universet. Ved sykdom er de kommet i alvorlig ubalanse.

Den orientalske medisin baserer seg også på de Fem Fasene eller Elementene, som representerer det gamle synet på de skiftende årstidene og hvordan menneskene passer inn i dem. Hvis vi ikke lever i harmoni med naturens skiftninger, blir vi syke.

 
 

Yin Yang

Yin omfatter materie og stoffer = kroppen
Yang omfatter bevegelse og tanker = energien

Disse kvalitetene deles ytterligere inn i De Fem Fasene: Jord Metall Vann Tre Ild

I det 11. århundre ble teorien om Yin og Yang utviklet til en helhetlig filosofi med Yang som det utvidende prinsipp og Yin som det sammentrekkende prinsipp, et prinsipp som gjennomstråler hele universet.

Yang -tegnet betyr solsiden av en fjellside. Solen står opp i øst, stiger til den står i sør, gir lys og varme. Det blir dag og all aktivitet kommer i gang etter nattens hvile.

Yin -tegnet står for den skyggefulle siden av fjellet. Solen går ned i vest, jorden blir kald og fuktig etter dagens tørke. Alt går til ro og hvile.

Dette står i sammenheng med vektleggingen av menneskenes indre balanse og balanse i forhold til omgivelsene, med døgnets rytme og årstidenes skiftninger.

En indre ubalanse der for eksempel en Yin -relatert kroppsfunksjon kommer i overvekt, kan behandles ved å styrke Yang -aspektet. Depresjon kan avhjelpes med mosjon. Depresjon er karakterisert som en sterk grad av inaktivitet. En oppnår en bedre Yin -Yang-balanse ved større aktivitet. Etter samme prinsipp kan lysbehandling brukes mot mørketidsdepresjoner.

På samme vis må vi følge døgnets og årstidenes rytme for og ikke komme i ubalanse. I motsatt fall vil kroppen reagere med å sette inn regulerende aktivitet. Er en utsatt for Ytre Kulde vil en få Feber (Hete) som er det motsvarende, nemlig Indre Hete.

Sykdomsfremkallende faktorer i henhold til TCM

I følge kinesisk medisin kan sykdomsårsakene inndeles i tre store grupper:

 • Ytre Patogene Faktorer: Vind, Hete, Kulde, Fuktighet, Tørrhet
 • Indre Emosjonelle Faktorer: sinne, glede, sjokk, grubling, sorg og tristhet, frykt og angst, intens tankevirksomhet.

Andre Sykdomsårsaker:

 1. 1. Arvelig konstitusjon + fødselsskade
 2. 2. For mye eller for lite fysisk arbeid / mosjon
 3. 3. Uregelmessig livsførsel
 4. 4. Kosthold
 5. 5. For mye eller for lite sex
 6. 6. Traumer
 7. 7. Blodtap
 8. 8. Dyr / insekter
 9. 9. Epidemier
 


AROMA NORD ER STOLT SAMARBEIDSPARTNER MED HJERTEFØLGER AS

AROMA NORD ER STOLT SAMARBEIDSPARTNER MED HJERTEFØLGER AS