REFLEKSOLOGI - SONETERAPI

 

Soneterapi eller refleksologi er en holistisk behandlingsmåte.

Soneterapien kan sammenlignes med en total renovering av hele kroppen, en total gjennomgang av alle kroppsdeler. Behandlingens mål er å skape homeostase - balanse og harmoni. Første skritt er å minske spenninger og sørge for avslapning.

Soneterapi er en spesiell trykk - teknikk som virker på bestemte refleksområder på føttene - hvor en går ut i fra teorien og kartleggingen av at man på føttene finner samtlige kroppsdeler. Ved trykk på disse sonene anvendes en spesiell trykk - teknikk med fingrene. Dette fremkaller fysiologiske forandringer etter hvert som kroppens egen selvhelbredende evne stimuleres.

 
 

I mange år har fotsoneterapi blitt praktisert i mange land og blitt en respektert og effektiv metode til helse og velvære. Å praktisere soneterapi er enkelt, virkningsfullt og krever ingenting av utstyr.

Å forstå begrepet energi er viktig for å forstå et viktig prinsipp i det vi kaller alternativ behandling. All materie består av energi, den holistiske helsefilosofien betrakter menneskekroppen som et dynamisk energisystem i en tilstand av konstant forvandling. Denne energien gjennomstrømmer alle celler og vev i alle levende organismer.

I eksempelvis kinesisk og ayurvedisk medisin ses helse på som den jevne og harmoniske bevegelsen av energi gjennom kroppen - chi/ prana. I vesten oversatt med «livskraft». Når kroppen blir syk, skyldes det ubalanser eller blokkeringer i energistrømmen. Dette kan skyldes ytre påvirkninger, skader, feil kosthold, tanker og følelser, alle typer stress. Å balansere livskraften eller energien i kroppen anser vi som essensielt i alle former for holistiske terapiformer, så også for refleksologi og meridianterapi.

Vi vet ikke nøyaktig når opprinnelsen til terapeutisk fotmassasje startet, men vi regner med at den har blitt praktisert av en mengde ulike kulturer gjennom historien. En vanlig teori er at den oppstod i Kina for ca. 5000 år siden. Mange påstår dette til tross for at det har vært vanskelig å framskaffe bevis på dette. Kineserne delte inn kroppen i vertikale meridianer allerede rundt 2500 år før Kristus mens dette for første gang ble gjort i Vesten på begynnelsen av 1900-tallet. Meridianene gikk også på føttene, og av den grunn er det rimelig å tro at de brukte noen form for manipulering av punkter også her.

Den eldste dokumentasjon som viser bruken av soneterapi, er gravd fram i Egypt ca. 2500-2300 år før Kristus. I legen Ankmahor sin grav har man funnet tegninger som viser at mørkhudete menn behandler føtter og hender på lyshudete menn. Ankmahor var en innflytelsesrik mann i Egypt, - nest etter kongen. Avanserte kulturer kom sørfra, der den mørke hudfargen var høyt ansett. På hieroglyfene ved siden av tegningene er skriften tydet til:”La det ikke gjøre ondt” og ”Jeg gjør som du befaler”.

En annen teori hevder at en type soneterapi ble formidlet fra inkaene til de nordamerikanske indianerne; som i generasjoner har brukt trykkpunktterapi på føttene for å bevare fysisk, mental og sjelelig balanse; eks. «Bjørneklanen» av cherokeeindianerne: «Dine føtter går på jorden, og derigjennom er din ånd forbundet med universum. Våre føtter er vår kontakt med jorden og de energier som strømmer gjennom den» - sitat Jenny Wallace fra Bjørneklanen.

 
 

Helt tilbake på 1300-tallet kjente man til en form for refleksologi i Europa. Her var det arbeiderklassens medisin, og den ble også brukt av de som tok seg av de kongeliges helse. To leger, dr. Adamus og dr. Atatis skrev en bok om emnet i 1582. På 1890-tallet ble det drevet neurologiske studier av hudsoner som var følsomme for trykk ved sykdom, så kalte «Head`s Zones». Det var Sir Henry Head i England som bedrev dette studiet.

Tittelen «Den moderne soneterapiens grunnlegger» blir tillagt dr. William Fitzgerald(1872-1946), født i USA. Han praktiserte ved sykehus i Wien og London. Han brukte hendene som behandlingsområde og fant at trykkpunktbehandling av ømme områder kunne gi en bedøvende effekt på områder på øvre kroppshalvdel.

Fiztgerald lærte ut teknikken til dr. Joseph Shelby Riley og hans kone, og de praktiserte teknikken ved sin klinikk. Riley skrev til sammen 4 bøker - hvor store deler omhandlet soneterapien, som han også videreutviklet.

Det var imidlertid Riley’s assistent Eunice Ingham som egentlig burde kalles den moderne soneterapiens mor. Hun mente at føttene var best egnet til denne behandlingsteknikken ettersom de var ytterst følsomme. Hun kartla hele kroppen på føttene og har nå etter hvert blitt tilkjent tittelen. De to bøkene hennes: «Stories The Feet Can Tell» 1938 og «Stories The Feet Have Told»1963 blir lest enda i dag. Hennes brorsønn Dwight C. Byers – som ofte var Inghams forsøkskanin - driver nå «Det Internasjonale Instituttet for Soneterapi» i St. Petersburg i USA.

Den norske soneterapeuten Charles Ersdal (1939-1995) har tilført soneterapien nye oppdagelser, slik også Inge Dougans fra Danmark har gjort. Begge har knyttet meridianlæren til soneterapien og slik utvidet forståelsen av føttenes muligheter til å lindre plager og ubalanser i kroppen.

 
 

Hva er soneterapi og hvordan fungerer den?

Soneterapi er en holistisk behandlingsmåte. Holistisk kommer av det greske ordet «holos» som betyr hel. Meningen er at en behandler hele mennesket, kropp, sjel og ånd. Det betyr at en soneterapeut ikke behandler en sykdom eller et enkelt organ eller system, men hele mennesket. Harmoni og balanse er det en søker å oppnå. Soneterapi er en spesiell trykk - teknikk som virker på bestemte refleksområder på føttene hvor en går ut i fra teorien og kartleggingen av at man på føttene finner samtlige kroppsdeler. Ved trykk på disse sonene anvendes en spesiell trykk - teknikk med fingrene. Dette fremkaller fysiologiske forandringer etter hvert som kroppens egen selvhelbredende evne stimuleres.

Teknikken er enkel å lære og enkel å utføre, den krever en følsom behandler og en forståelse for smerte og ulike plager, samt intuisjon og forståelse for den menneskelige natur. Soneterapiens mål er å skape homeostase - balanse og harmoni. Første skritt er å minske spenninger og sørge for avslapning.

Det å slappe av er første steget mot en normalisering av tilstanden. Når kroppen er avslappet kan den starte sin legningsprosess. Å frigjøre kroppen for stress er en av soneterapeutens viktigste oppgaver. Unormale spenninger gjør at ryggmusklene trekker seg sammen og påvirker nervene. Hjertesykdommer og høyt blodtrykk er ofte følger av stress. Soneterapi får musklene til å slappe av, og energi og blodsirkulasjon får flyte fritt igjen.

En kartlegging av føttenes tilstand kan hjelpe til å forstå hvilke organer eller systemer som er ute av balanse og derfor ikke fungerer effektivt. Deretter gis behandling for å forsøke å tilbakestille kroppen til den optimale helsetilstand. Terapien er effektiv for å rette opp ubalanser og minst like effektiv for å opprettholde en god helse og forhindre sykdom.

Som en holistisk terapi er målet å oppnå homeostase ved å finne ut hva som har forårsaket sykdommen. Det er pasienten sjøl som har ansvaret for sin egen helse, ikke terapeuten, så det må alltid være et samarbeid mellom terapeut og pasient. Sykdom er et resultat av ens egne handlinger og tanker. Vårt sinn er meget kraftfullt og påvirker hver eneste celle i hele kroppen. Negative tanker som angst, sorg, frykt, sinne og uro gir negative ringvirkninger. Den syke må derfor være klar til å slippe sin sykdom og ta hånd om sin egen helse, være ansvarlig for sitt eget liv.

Soneterapien kan sammenlignes med en total renovering av hele kroppen, en total gjennomgang av alle kroppsdeler.

Soneterapien aktiverer energien og gjenoppretter balanse i hele systemet. De seks hoved -meridianene som går gjennom føttene, blir også behandlet og er med på å stimulere energien i kroppen. En elektrisk impuls settes i gang gjennom et reflekspunkt, og denne flyten av vibrerende energi starter allerede under behandlingen. Soneterapien aktiverer pasientens fysiske, emosjonelle og mentale helse og fremmer fri flyt i kroppens systemer.

 


AROMA NORD ER STOLT SAMARBEIDSPARTNER MED HJERTEFØLGER AS

AROMA NORD ER STOLT SAMARBEIDSPARTNER MED HJERTEFØLGER AS